Piesne v Sýrskej Aramejčine

Mnohí určite nevedia, čo to je Sýrčina. Čo to bol za jazyk? Je to vôbec dialekt Arabčiny, alebo je to niečo iné.

Sýrčina je jazyk, ktorý vznikol z starej Aramejčiny a ako už názov hovorí, používa sa na území Sýrié, ako aj v Turecku, či Iraku v kresťanskej komunite, kde Aramejčina slúži, ako liturgický jazyk.

Aramejčina je jeden z jazykov, ktoré sa používali na AStrednom východe, ako dorozumievacie jazyky. Tento jazyk dokonca používal aj Ježiš Kristus, hoci Aramejčina na území Palestíny sa už nepoužíva. Napriek tomu komunity v Iraku a v Sýrii a pohraničných oblastiach zdá sa prežili, hoci v súčasnosti kvôli nepokojom, ktoré sú práve na tomto území môže nie len tento jazyk, ale aj Kresťanstvo zaniknúť.

Čo sa týka spomínanej ukážky, sú tam aj arabské prvky, no predsa to nie je arabské. Aramejčina je jazyk medzi Arabčinou a Hebrejčinou, ak by som ho mal zhodnotiť zo zvukového hľadiska. Dokonca sa zapisuje podobným typom písma, ako Hebrejčina, či Arabčina. Možno Sýrčina je preto zvukovo podobná Arabčine, preto že aramejskí Kresťania boli pod veľkým arabským vplyvom.