Hausa, Igbo, Yoruba

Čo majú tieto tri etniká spoločné? Jednu krajinu, ktorá sa nazýva Nigéria. V tejto krajine žijú aj iné etnické skupiny, no práve tieto tri etniká tvoria akési vedúce postavenie v tejto krajine. Pre tieto, ale aj iné etniká je oficiálnym a dorozumievacím jazykom Angličtina. Netreba zabúdať ani na to, že Nigéria je jedna z krajín, odkiaľ sa prepravovali čierni otroci na západ. Veď, jazyk Lucumi, ktorým rozpráva istá komunita na Kube je dialektom jazyka Yoruba.

Začíname prvým spomínaným etnikom a to je etnikum Hausa. Obývajú sever krajiny a vďaka moslimskej nadvláde v ich hudbe je možné počuť vplyvy kmeňov, ktoré vyznávajú Islam a nemusia byť práve z Nigérie.

Igbo je ďalšie etnikum, ktoré obýva juhovýchodnú časť Nigérie. Práve Igbovia sú etnikum, ktoré sa nechá ovplyvniť aj cudzími žánrami. Asi najznámejší z ich hudobných nástrojov je Udu, bubon v tvare vázy alebo džbánu zväčša vyrobený z keramiky, alebo hliny, no existujú aj drevené, či umelé varianty.

Etnikum Yoruba je ďalším z trojice hlavných etnických skupín Nigérie. Toto etnikum kladie veľký dôraz na rytmus. Bubny Dundun, ktoré poznáme aj, ako hovoriace bubny (Talking drums) je veľmi populárny hudobný nástroj práve tohto etnika. Na druhej strane aj tento hudobný žáner sa nazýva Dundun music. Na tomto hudobnom nástroji je zvláštne to, že interpret na ňom imituje tóny jazyka Yoruba. V Afrike to ale nie je nič zvláštne, preto že tam existujú aj takzvané bubnové jazyky. Dundun teda právom nesie názov hovoriaci bubon.