Indická klasická hudba a pohľad Indov na hudbu

Indická klasická hudba patrí k najstarším tradíciám ľudstva. Pod týmto pojmom čakajte ale niečo úplne iné, než naša klasická hudba, ktorú poznáme. Indovia totiž hudbu ponímajú úplne inak a tvrdia, že v nej sú zákonitosti vesmíru.

Pre indickú klasickú hudbu je charakteristická Rága. My tento pojem mylne vysvetľujeme, ako hudobný systém. Indovia a iní ľudia, ktorí vyznávajú Hinduizmus pod týmto pojmom rozumejú niečo duchovné, čoho sa stávajú súčasťou. Oni nehrajú Rágu, oni sú Rágou. Znamená to, že aj keď je táto hudba jednohlasá a akoby z jedným akordom, napriek tomu má svoju nádheru.

Asi typický hudobný nástroj pre indickú klasickú hudbu je strunový nástroj Tanpura, ktorý vytvára ten spomínaný akord, alebo drón pre indickú klasickú hudbu. Indická hudba sa totiž delí ešte na Hindustánsku a Karnatickú. Hindustánska sa hráva na severe Indie, Karnatská na juhu Indie. Tanpura, alebo Tambura je spoločná pre oba žánre indickej klasickej hudby. Tabla, alebo Sitár je známa v hindustánskej hudbe, nástroje ako Vína, či Mridangam v karnatskej hudbe. Toto je akýsi výber indickej klasickej hudby. Sami si všimnete, čo Indovia rozumejú pod svojim žánrom.

Ak používate Spotify, rozhodne si vypočujte aj náš playlist s indickou klasickou hudbou.

Advertisement

Hlbšie do tajomstva indickej klasickej hudby a konečne rozdiely medzi dvoma tradíciami

Už som tu spomínal, že Indická klasická hudba sa delí na Hindustánsku a Karnatskú. Ako my máme rytmus, tak oni majú Tálu. Ako my máme melódie, tak oni majú Rágu. Rága a Tála nie sú ale to, čo my môžeme nazvať slovom rytmus. Každá Rága, či Tála má svoje predpisy a určité Rágy sa hrajú v rôznych obdobiach dňa.

Možno vás bude zaujímať, aký je rozdiel medzi karnatskou a hindustánskou tradíciou. Pri názve Karnatská tradícia sa niekomu môže vybaviť práve názov štátu Karnátaka, ktorý leží na juhu Indie. Logicky z toho vyplýva, že tento štýl sa hrá v juhoindických oblastiach. Pri hindustánskej tradícii už samotný názov “Hindustan” môže prezradzovať dosť. Hindustan je pomenovanie pre Indiu v perzskom jazyku. Sever Indie totiž dobili moslimskí Peržania a práve to prispelo ku rozdeleniu indickej klasickej hudby. Ďalším faktorom môžu byť nástroje a hoci sa v oboch tradíciách používa Tanpura, Sitár a Tabla sú typické pre hindustánsku klasickú hudbu, zatiaľ čo pre tú južnú je zrejme typický Mridangam, ako aj Vína. Tých nástrojov je oveľa viac, než som spomínal, ale taktiež v oboch tradíciách sa využíva jeden hudobný nástroj, ktorý máme my. Je to náš ľudský hlas. Hovorí sa, že karnatská tradícia je viac vokálna, než hindustánska. Taktiež Rágy v hindustánskej tradícii sú oveľa voľnejšie komponované, než v karnatskej tradícii.

Keďže spev sa považovalo podľa Indov za najväčšie umenie, poskytol som tu dve vokálne ukážky pre porovnanie oboch hudobných žánrov indickej klasickej hudby.

Karnatský štýl:

Hindustánsky štýl: