Qawwali a pakistanský Súfizmus

Ten, kto pozná tajomstvo zvuku, pozná tajomstvo vesmíru

(Hazrat Inajat Chan)

Qawwal je hudobný žáner pakistanských súfistov. Súfí, to je rad v Islame, ktorý všetko vidí, čo bolo vytvorené, ako dielom boha, či vesmíru. Keď som počul pieseň od Nusrada Fateha Aliho Chana Dam mast qalandar mast, ešte som nepoznal meno speváka. To som sa dozvedel až neskôr, ale to som si občas túto pieseň zaspieval. Neskôr som sa dozvedel aj o tomto štýle, ktorý sa nazýva Qawwali, čo je akýsi hudobný most medzi indickou a moslimskou hudbou.

Neskôr som sa dozvedel aj, o čom bola táto pieseň. Bol to akýsi chválospev o súfijskom svätom Lalovi Šahbasovi Qalandarovi, ktorý bol osvietený prorokom, ako niektorí Súfisti tvrdia.

Nasleduje ukážka už spomínanej piesni. Je to ukážka z koncertu, no na Youtube môžete nájsť aj nahrávku nahratú v štúdiu.