Guslari v Srbsku

Gusle, to je tradičný sláčikový hudobný nástroj populárny v srbskej hudbe. Nejde o naše husle, akoby sa zdalo. Tento hudobný nástroj môže mať jednu, alebo dve struny. Hrajú naň Guslari, srbskí epykovia, ktorí okrem Guslí používajú aj spev. Ich repertoár tvoria legendy a príbehy hlavne z osmanských čias.