Čo je to Globe of music?

Kto založil tento projekt?

Projekt založil Marco Oros “Tanuki”, človek z Košíc, ktorý rozlišuje ľudí na dobrých a zlých. Preňho neexistuje dobrý národ a zlý národ, ale dobrý a zlý človek. Na svete neexistuje jeden celistvý projekt o etnickej hudbe a žiadna poriadna stránka prezentujúca etnickú hudbu, alebo world music neexistuje. Na Facebooku sa asi v roku 2016 objavila stránka Globe of music. Keďže bolo treba vytvoriť niečo, čo stále žije a Tanukimu sa zapáčilo blogovanie, rozhodol sa práve pre blog, ktorý je prepojený už zo spomínanou Facebookovou stránkou Globe of music, “glóbus hudby”.

Čo to je World music?

Pomenovanie “World music” označuje hudbu sveta, čiže etnickú hudbu. Práve tomuto žánru som sa rozhodol venovať, keď som narazil na toto pomenovanie. Niektorí to nazývajú v Angličtine, ako Ethnic music. Keďže tento názov doslova môže miasť ľudí, preto že etnická hudba môže byť vlastne hudba určitých etník, názov hudba sveta, alebo World music to doslova vystihuje. Neorientujem sa iba na jedinú oblasť etnickej hudby, ale cestujem hudbou s krajiny do krajiny.

World music je možno unikátna aj preto, preto že nie je taká populárna v bežných médiách a málo ľudí sa o ňu zaujíma. Niekedy ale práve to málo môže byť veľa.

Cestujem s hudbou

Názov “glóbus hudby” vznikol práve pre prípad, že bude treba prezentovať aj to, o čom spoločnosti, ktoré sa zaoberajú World music vôbec nič nevedia. Keďže sa dodnes zaujímam o rôzne národy, jazyky, kultúru, či rôzne krajiny, dalo by sa prehlásiť, že cestujem aj s hudbou. Práve etnická hudba, alebo hudba sveta môže poukázať na to, ako sa kultúry môžu navzájom ovplyvňovať, či chcú, alebo nie. Príkladom môže byť aj grécka hudba, ktorá má síce svoj osobný štýl, no málokto vie, že Buzuki je pôvodom hudobný nástroj, ktorý vznikol z istého tureckého hudobného nástroja. Taktiež Latinskoamerická hudba bola ovplyvnená ako európskou hudbou, tak aj africkou hudbou, či hudbou amerických domorodcov.Štýly, ako Bluegrass, či Country sú zas ovplivnené hudbou Afroameričanov, ako aj Angličanov, Írov, či Škótov. Je tam počuť totiž aj niečo z keltskej hudby.

Multikulturalizmus môže pomôcť práve k vytvoreniu novej kultúry, len nech je tam prvok, alebo nech sú tam prvky pôvodnej kultúry.

Kedy som sa začal zaujímať o World music?

Môj záujem o world music začal asi v roku 2001, kedy som narazil vďaka babke na hudbu New age (na relaxačnú hudbu), kde bola aj istá etnická skupina, ktorá zaznamenala u mňa jeden rok obrovské šialenstvo. To som netušil, že okrem relaxačnej hudby onedlho narazím aj na etnickú hudbu, hlavne na arabskú hudbu. Či to boli cudzie rádiá, ktoré som počúval na starom rádiovom prijímači, či kazety a CDčká, ktoré mi niektorí ľudia priniesli. Pred tým som sa zaujímal o rôzne žánre a to som stihol naraziť aj na klasickú hudbu, či takzvaný vesmírny pop. Keď som objavil interpretov, ako Oliver Shanti, či hudobný projekt Deep forest vedel som, koľko bije. Neskôr som natrafil aj na arabskú hudbu a to rozhodlo. Bolo to práve v rokoch, kedy v arabských krajinách sa začali diať rôzne konflikty. Dokázal som si ale vybrať z toho rôzne kultúry a prestal som toto všetko hodnotiť. Neskôr som si zamiloval aj chorvátsku hudbu, balkánske trubkárske kapely (Balkánske dychovky, či Trubači), neskôr rumunskú cigánsku hudbu, Pop-folk, nemeckú ľudovú hudbu (Volksmusik) z oblasti Bavorska a Rakúska a ďalšie a ďalšie žánre. Na niektorých miestach som sa zastavil, alebo sa tam zvyknem opäť po čase vrátiť.