Pohárový bubon

Aj takto môžeme nájsť bubon Darbuka. Podobá sa na západoafrické Djembe, no nie je na rozdiel od neho vyrábaná z dreva. Zatiaľ, čo sa Djembe ladí lanom, Darbuka sa ladí ladiacimi šrúbami. Blana djembe je vyrobená z kozej kože, no blana darbuky je vyrobená zo syntetického materiálu. Jedno majú tieto pohárové bubny spoločné, hráte na […]

Read More Pohárový bubon

Výlet do Rumunska a Moldavska

Cesta k rumunskej hudbe bola veľmi zaujímavá. Viedla totiž cez Moldavsko, no neskôr som zistil, že to nie je nič zvláštne. Samotný moldavský jazyk je totiž tiež Rumunčina, ktorá za sovietskych časov bola zapisovaná Cyrilikou. V súčastnej dobe sa zapisuje Latinkou podobne, ako Rumunčina. Čo sa týka jazyka, Rumunčinu by som mohol charakterizovať, ako Taliančinu […]

Read More Výlet do Rumunska a Moldavska