Do Pobaltia

Čo vieme o pobaltských štátoch? Litva, Lotyšsko a Estónsko sú dobre známe aj tým, že patrili spolu s ďalšími dvanástymi štáty ku Sovietskemu zväzu. Čo sa týka jazykov, Litovčina a Lotyština patria k baltským jazykom, no Estónčina patrí k Ugrofínskym jazykom. Zaujímavé je na tom to, že aj napriek tomu tieto jazyky majú niektoré veci spoločné, hoci Baltská jazyková vetva sa zaraďuje k Indoeurópskym jazykom a ugrofínska jazyková vetva sa radí do uralskej jazykovej rodiny. Aj napriek tomu niektoré fonetické znaky sú si v týchto jazykoch veľmi podobné. Paradoxom pri Estónčine ostáva, že Fíni a Estónci si nemusia veľmi rozumieť, no majú spoločnú štátnu hymnu, teda aspoň melódiu. Pri Baltskej jazykovej vetve je zvláštne to, že sa často zaraďuje spolu so Slovanskou jazykovou vetvou akoby do jednej vetvy Baltoslovanská jazyková rodina. Možno je to preto, preto že tieto dve vetvy sa od Praindoeurópskeho jazyka oddelili, ako posledné a pri Litovčine a Lotyštine môžeme podľa jazykovedcov zistiť, ako Praindoeurópsky jazyk asi vyzeral. Či to je pravda, to si môžeme dnes už len domyslieť.

Litovská tradičná hudba je ovplyvnená aj rôznymi tradíciami predkov, hlavne tými pohanskými. Možno je to aj preto, preto že Kresťanstvo pre nich predstavovalo aj zlé stránky. Na vine je rád nemeckých rytierov, ktoré na toto územie začalo šíriť Kresťanstvo ohňom a mečom, nie vodou vykúpenia. Napriek tomu nadišli časy, kedy Litovčania sami sa obrátili Kristovi tvárou a boj tu nič nevyriešil.

Čo sa týka Lotyšska, ich hudba je taktiež veľmi zaujímavá a asi tisíc rokov stará. Prvé texty piesní boli krátke a dotýkali sa baltskej mytológie. O tom, že baltské a slovanské národy mali aj niečo spoločné je pomenovanie pre boha hromov a bleskov. Pre Slovanov to bol Perún, pre pobaltské národy Perkunas.

Keďže Estónci majú ugrofínsky jazyk, z toho môže vyplývať aj to, že ich kultúra bude podobná možno aj Fínom. Nemýlil som sa a podarilo sa mi nájsť takéto video, ktoré reprezentuje estónsku ľudovú hudbu. Po vypočutí tohto videa som si bol celkom istý toho, že Fíni a Estónci si môžu porozumieť vďaka svojej hudbe.

Advertisement