Do Pobaltia

Čo vieme o pobaltských štátoch? Litva, Lotyšsko a Estónsko sú dobre známe aj tým, že patrili spolu s ďalšími dvanástymi štáty ku Sovietskemu zväzu. Čo sa týka jazykov, Litovčina a Lotyština patria k baltským jazykom, no Estónčina patrí k Ugrofínskym jazykom. Zaujímavé je na tom to, že aj napriek tomu tieto jazyky majú niektoré veci […]

Read More Do Pobaltia