Zvuk flauty Ney chytá za srdce

Ney je flauta, ktorá sa používa na Strednom východe a v Severnej Afrike. Taktiež sa jej hovorí aj naj, hoci slovo “Nai” v rumunčine označuje niečo úplne iné, panovu flautu. Tá orientálna ney sa v Rumunčine povie “caval”, hoci Kaval je úplne iný hudobný nástroj, než Ney, hoci Turecko majú tieto dva hudobné nástroje spoločné.

Ney je dokonca najstaršia flauta na celom Strednom východe, hoci flauty sú skutočne staré hudobné nástroje. Na tejto flaute sa dá obyčajne zahrať tdiatonická stupnica, no vďaka rôznym technikám je možné na nej zahrať aj štvrťtóny, ktoré sú charakteristické pre perzskú, arabskú, či tureckú hudbu. Túto flautu môžete počuť ako melodický nástroj v doprovode iných nástrojov, tak aj ako sólový hudobný nástroj. Jeden môj známy mi povedal, že jej zvuk okamžite chytí človeka za srdce. Možno aj preto je tak dobre známa s bubnom Daf v hudbe kružiacich Dervišov.

Tu je ukážka tejto flauty. Sami posúdite, či jej zvuk dokáže človeka chytiť za srdce.

Advertisement

Piesne v Sýrskej Aramejčine

Mnohí určite nevedia, čo to je Sýrčina. Čo to bol za jazyk? Je to vôbec dialekt Arabčiny, alebo je to niečo iné.

Sýrčina je jazyk, ktorý vznikol z starej Aramejčiny a ako už názov hovorí, používa sa na území Sýrié, ako aj v Turecku, či Iraku v kresťanskej komunite, kde Aramejčina slúži, ako liturgický jazyk.

Aramejčina je jeden z jazykov, ktoré sa používali na AStrednom východe, ako dorozumievacie jazyky. Tento jazyk dokonca používal aj Ježiš Kristus, hoci Aramejčina na území Palestíny sa už nepoužíva. Napriek tomu komunity v Iraku a v Sýrii a pohraničných oblastiach zdá sa prežili, hoci v súčasnosti kvôli nepokojom, ktoré sú práve na tomto území môže nie len tento jazyk, ale aj Kresťanstvo zaniknúť.

Čo sa týka spomínanej ukážky, sú tam aj arabské prvky, no predsa to nie je arabské. Aramejčina je jazyk medzi Arabčinou a Hebrejčinou, ak by som ho mal zhodnotiť zo zvukového hľadiska. Dokonca sa zapisuje podobným typom písma, ako Hebrejčina, či Arabčina. Možno Sýrčina je preto zvukovo podobná Arabčine, preto že aramejskí Kresťania boli pod veľkým arabským vplyvom.