Cesta do Balučistanu

Balučistan je región, ktorý leží na území troch štátov (Pakistanu, Afganistanu a Iránu). Je to hlavne púštny a horský región oblasti týchto troch krajín. Ľudia tu používajú Balučtinu, ako hlavný jazyk. Balučovia sú nomádsky národ, ako môžete počuť aj na ich hudbe. Paradoxom je aj to, že ich hudba sa nepodobá žiadnej hudby zo spomínanej krajiny, v ktorých toto etnikum žije. V Pakistane pre dorozumievanie sa s ostatnými etnikami používajú Balučovia Urdčinu, čo je úradný jazyk v Pakistane Čo sa týka Balučtiny, patrí medzi Iránske jazyky.

O ich hudbe sa mi nič nanešťastie nepodarilo nájsť, no hudobnú ukážku som našiel.

Advertisement