Malý ostrov, veľká pieseň

Projekt Small island big song zahŕňa hudbu od Taiwanu až po Indonéziu, tichomorské ostrovy a Madagaskar. Určite vám to pripadá čudné. Prečo práve Taiwan a Madagaskar? Indonézia a Oceánia majú spoločný ostrov Papua-Nová Guinea. Málokto ale vie, že Malgaština, čo je úradným jazykom ostrova Madagaskar patrí do austronézskej jazykovej rodiny podobne, ako jazyky Indonézie, Polynézie a iných ostrovou Oceánie. Aj domorodci na Taiwane rozprávajú austronézskymi jazykmi. Je síce pravda, že v Austrálii domorodci používajú iné jazyky. Dokonca aj na Papue-Novej Guinei sa používajú iné jazyky, ktoré patria podobne, ako austrálske jazyky do rodiny Papuánskych jazykov. Napriek tomu aj Austrália kontinent sa nachádza v Oceánii a Papua-Nová Guinea sa okrem Ázii zaraďuje aj do Oceánii. Možno je to preto, preto že časť ostrova patrí Indonézii, ale časť ostrova nepatrí nikomu..

Keď som napríklad počúval čísla v Tahitčtine, Maorijčine, či Indonézštine všimol som si, že sú veľmi podobné. Na podobnosť medzi týmito jazykmi som narazil aj pri Malgaštine. Vedel som, že obyvatelia Madagaskaru prišli na tento ostrov z Bornea. Dvojica ľudí si dala za úlohu zozbierať všetko, čo súvisí s týmito kultúrami. Okrem vlastného CD, na ktorom je hudba rôznych národov sú zachytené aj zvuky krajiny, odkiaľ pochádza pieseň, ktorá znie. Takže keď znie pieseň z Veľkonočného ostrova, do toho je počuť zvukové prostredie, ktoré bolo nahraté zvlášť na Veľkonočnom ostrove. Pokiaľ budete počúvať pieseň z Madagaskaru, tak počítajte s tým, že budete počuť aj zvukové prostredie tohto ostrova. Hovorí sa, že všetky tieto kmene prišli z Taiwanu. Taiwanskí námorníci vyplávali dávno na more, osídlili rôzne ostrovy a z nich sa stali potomkovia všetkých národov Oceánie, Madagaskaru, Indonézie, Malajzie a Taiwanu. Viac si môžete prečítať o tomto hudobnom projekte v Angličtine na stránke Small island big song, či vypočuť si hudobné ukážky a pozrieť si nejaké videá z tých končín sveta.

Tento hudobný projekt sa dokonca ocitol aj v rebríčkoch World music. Keď som sa o tomto hudobnom projekte dozvedel vďaka istej relácii na rádiu FM, povedal som si: “Konečne.” Väčšinou sa v rebríčkoch etnickej hudby predstavujú umelci z krajín Afriky, Stredného východu, občas sa nájde niekto z Balkánu, či východnej Európy, no na krajiny, ako sú Tahiti, či Havaj sa akosi zabúda. Veď aj tam je úžasná hudba a okrem toho, odkiaľ pochádza ukulele? Áno, ukulele je pôvodom havajským národným nástrojom.

Tu je video ukážka tohto hudobného projektu.

Advertisement

Skákajúca blcha z Havajských ostrovov

Ak si preložíte do Havajčiny slovo “skákajúca blcha” zistíte, že to vlastne znamená “ukulele”. Tento strunový hudobný nástroj, ktorý pripomína malú gitaru so štyrmi strunami získal si nie len na Havaji veľkú obľubu, ale aj v našej populárnej hudbe. Tento hudobný nástroj nemá ale havajský pôvod. Asi v 19. storočí na Havajské ostrovy priplávali Portugalci z Madeiry a Kapverd. Priniesli zo sebou aj svoje malé gitary, ako napríklad machete, cavaquinho, alebo rajão, či Timple. Havajčania si tento hudobný nástroj upravili a zjednodušili aj ladenie a tak si Ukulele získalo nie len obľubu na týchto polynézskych ostrovoch, ale sa jeho popularita šírila vďaka tejto jednoduchosti do celého sveta.

Keďže aj ja sám hrám na ukulele, tu sú moje skúsenosti. Pamätám si na to, keď som ho mal. Isté obdobie som sa začal zaujímať aj o gitaru, no ukulele ešte stále bolo opustené, ako stroskotanec na malom tichomorskom ostrove. Pri gitare som pochopil, že struny musím chytať bližšie k tónom, v ktorých sú naladené prázdne struny. Už len pár rokov ostávalo od toho, aby som sa dozvedel, že niekto z mojich kamarátov na internete vie hrať na ukulele a že veľmi rýchlo sa to naučil. To ma prekvapilo a tak som si našiel nejaké videá, ako naladiť sopránové (pôvodné) ukulele. Prezradím, že štandardné ladenie zdola nahor je G C E A, všetko v jednej oktáve. Keďže som už mal spomínané skúsenosti s hrou na gitare, pustil som sa raz do objavovania a hneď som prišiel na to, prečo sa tak jednoducho dá na ukulele naučiť hrať. V dnešnej dobe ukulele môžete počuť aj v rôznych populárnych piesňach. Dnes môžete kúpiť ukulele od 20 €, no sú aj ukulele, ktoré môžu stať až 122 €. Existuje sopránové ukulele, potom koncertné ukulele (ladenie G4 C4 E4 A4, môže sa používať aj ladenie a4 d4 Fis4 h4), ďalej tu máme tenorové ukulele má rovnaké ladenie, no a baritónové ukulele je v ladení (D3 G3 H3 E4). Niekedy namiesto noty G4 sa zvykne použiť aj nota G3.

Poznámky ku označeniu nôt: Snažím sa tu používať štandardný anglický notačný systém so slovenskými úpravami pre lepšie porozumenie, preto že video v Slovenčine, ako si naladiť Ukulele je hľadať trochu ťažšie. V Angličtine sa stretnete aj s označením B. To je naša nota H v prípade, že by vás to mohlo zmiasť.

Pokiaľ by vám toto označenie robilo problém, možno vám pomôže toto video v Angličtine. Ak nebudete rozumieť stačí len, ak sa budete pozerať a počúvať.

Na záver tu nasleduje video síce len so skomponovanou hudbou do pozadia pre ukulele, ale predsa vás môže navnadiť na to, aby ste si svoje ukulele zakúpili.

Cestujeme na Havaj!

Havaj je skutočne exotická krajina. Havajské ostrovy sú síce v Polinézii, no patria Spojeným štátom aj, ako jeden zo štátov. Práve tu Havajčania pod vplyvom americkej kultúry dokázali unikátne veci. Myslím hlavne na ich hudbu, no teraz zájdeme pre zmenu na miesta, ktoré už trochu poznáme. Viem, že Havajčania majú aj svoju vlastnú tradičnú hudbu, no my poznáme hlavne piesne, ktoré sú ovplyvnené americkou ľudovou hudbou.

Práve z nich som sa vám teraz rozhodol poskytnúť ukážku.