Čo je nové v Afrike?

Ako dieťa som sa zaujímal o africkú hudbu. Vtedy som sa dostal do kontaktu z hudbou Deep forest, kde boli použité vzorky africkej hudby v ich skladbách. Neskôr som si začal kupovať CD s africkou hudbou, či počúvať programy venujúce sa etnickej hudbe. Tam som narazil aj na africkú hudbu a zistil som, že hoci v rôznych afrických krajinách sú úradné jazyky, ako Angličtina, Portugalčina, či Francúzština, mnohí speváci spievajú v jazykoch etník, z ktorých pochádzajú. Napríklad youssou n’dour síce pochádza zo Senegalu, kde je úradným jazykom Francúzština, hoci spieva po Francúzsky aj po Anglicky, ale veľmi často spieva vo Wolofčine, jednom z domorodých jazykov tejto krajiny. Potom som sa dozvedel, že nakoľko je množstvo etnických skupín v rozličných krajinách subsaharskej Afriky zistil som, že európske jazyky a Swahilčina sa stali jazykmi, ktoré používajú rôzne etniká, aby sa medzi sebou dohovorili mimo ďalších minoritných jazykov rôznych etník. Napríklad v Nigérii sú najmä tri základné etniká (Hausa, Igbo a Yoruba). Popri nich sú v tejto krajine ďalšie menšie etnické skupiny. Možno aj kvôli tomu je úradným jazykom Angličtina v tejto krajine, ibaže obyvatelia Nigérie používajú niečo, ako anglický Pidžin, či Kreol. Je to ich vlastná Angličtina, ktorú používajú na dorozumievanie sa.

O tom, ako znie africká hudba som mal vytvorenú predstavu len na základe relácii o World music. Ako dosť často spomínam na tomto blogu, World music nie je úplne všetko. Alebo ešte inak, ku nám sa dostanú len určité veci z Afriky. Nehovorím, že tieto veci nie sú kvalitné. Majú svoju kultúrnu hodnotu.

Chcete ale vedieť, čo teraz letí v Afrike, najmä v anglicky hovoriacich krajinách tohto čierneho kontinentu? Ak vám to pripomína niečo z Jamajky, tak je celkom jasné, že potomkovia bývalých čiernych otrokov sa asi takto chcú spojiť s ich príbuznými, ktorých odvliekli za oceán. Zaujímavé je na tom to, že aj ľudia z krajín, odkiaľ sa nevyvážal ľudský tovar za Atlantický oceán sa tiež chcú hudbou spojiť s potomkami Afričanov na Jamajke, či na Trinidade a iných afro komunitách za oceánom. Opäť sa potvrdilo, že hudba spája ľudí.

Advertisement

Hausa, Igbo, Yoruba

Čo majú tieto tri etniká spoločné? Jednu krajinu, ktorá sa nazýva Nigéria. V tejto krajine žijú aj iné etnické skupiny, no práve tieto tri etniká tvoria akési vedúce postavenie v tejto krajine. Pre tieto, ale aj iné etniká je oficiálnym a dorozumievacím jazykom Angličtina. Netreba zabúdať ani na to, že Nigéria je jedna z krajín, odkiaľ sa prepravovali čierni otroci na západ. Veď, jazyk Lucumi, ktorým rozpráva istá komunita na Kube je dialektom jazyka Yoruba.

Začíname prvým spomínaným etnikom a to je etnikum Hausa. Obývajú sever krajiny a vďaka moslimskej nadvláde v ich hudbe je možné počuť vplyvy kmeňov, ktoré vyznávajú Islam a nemusia byť práve z Nigérie.

Igbo je ďalšie etnikum, ktoré obýva juhovýchodnú časť Nigérie. Práve Igbovia sú etnikum, ktoré sa nechá ovplyvniť aj cudzími žánrami. Asi najznámejší z ich hudobných nástrojov je Udu, bubon v tvare vázy alebo džbánu zväčša vyrobený z keramiky, alebo hliny, no existujú aj drevené, či umelé varianty.

Etnikum Yoruba je ďalším z trojice hlavných etnických skupín Nigérie. Toto etnikum kladie veľký dôraz na rytmus. Bubny Dundun, ktoré poznáme aj, ako hovoriace bubny (Talking drums) je veľmi populárny hudobný nástroj práve tohto etnika. Na druhej strane aj tento hudobný žáner sa nazýva Dundun music. Na tomto hudobnom nástroji je zvláštne to, že interpret na ňom imituje tóny jazyka Yoruba. V Afrike to ale nie je nič zvláštne, preto že tam existujú aj takzvané bubnové jazyky. Dundun teda právom nesie názov hovoriaci bubon.