Piesne v Sýrskej Aramejčine

Mnohí určite nevedia, čo to je Sýrčina. Čo to bol za jazyk? Je to vôbec dialekt Arabčiny, alebo je to niečo iné.

Sýrčina je jazyk, ktorý vznikol z starej Aramejčiny a ako už názov hovorí, používa sa na území Sýrié, ako aj v Turecku, či Iraku v kresťanskej komunite, kde Aramejčina slúži, ako liturgický jazyk.

Aramejčina je jeden z jazykov, ktoré sa používali na AStrednom východe, ako dorozumievacie jazyky. Tento jazyk dokonca používal aj Ježiš Kristus, hoci Aramejčina na území Palestíny sa už nepoužíva. Napriek tomu komunity v Iraku a v Sýrii a pohraničných oblastiach zdá sa prežili, hoci v súčasnosti kvôli nepokojom, ktoré sú práve na tomto území môže nie len tento jazyk, ale aj Kresťanstvo zaniknúť.

Čo sa týka spomínanej ukážky, sú tam aj arabské prvky, no predsa to nie je arabské. Aramejčina je jazyk medzi Arabčinou a Hebrejčinou, ak by som ho mal zhodnotiť zo zvukového hľadiska. Dokonca sa zapisuje podobným typom písma, ako Hebrejčina, či Arabčina. Možno Sýrčina je preto zvukovo podobná Arabčine, preto že aramejskí Kresťania boli pod veľkým arabským vplyvom.

Advertisement

Slovenská hudba v Chorvátsku

Keď som počul slovenskú hudbu v Chorvátsku, ostal som prekvapený. Vedel som, že v srbskej Vojvodine sú kapely, ktoré tvoria slovenskú hudbu, myslím na slovenské kapely. V chorvátskej Požege taktiež je komunita Slovákov. Na druhej strane táto komunita je ovplyvnená domácou slavónskou hudbou. Posúďte sami.

Tamburica v Maďarsku

Hudobný nástroj Tamburica sa väčšinou spája so srbskou hudbou z Vojvodiny, či z chorvátskou slavónskou hudbou. Málokto ale vie, že Tamburica má uplatnenie aj v maďarskej hudbe. Okrem toho sa traduje, že pomenovania pre Tamburicu vznikli práve na území Uhorska podľa orchestrálnych hudobných nástrojov, čo je aj trochu logické, keďže Chorvátsko, Srbsko a Maďarsko boli súčasťou uhorskej monarchie.

Nasledujúca ukážka je od skupiny Söndörgő z dediny Szentendre, ktorá sa nachádza v blízkosti Budapešti. Keďže je tam srbská komunita je určite vám jasné, aké piesne budú práve v tomto repertuáry. Respektíve, aká hudba mala vplyv práve na tento hudobný orchester.

Poznámka: Okrem maďarských Srbov aj maďarskí Cigáni používajú Tamburicu vo svojej hudbe.

Marocké vyháňanie duchov

Etnikum Gnawa (alebo Gnaoua) obýva krajiny Maroko, Alžírsko a susedné krajiny. Ich hudba je poznačená Sufizmom a vplyvmi z Afriky. To znamená, že hudba Gnawa nevychádza z arabskej hudby a Gnawania túto hudbu využívajú na duchovné účely. Skutočne môžem potvrdiť, že keď som túto hudbu počul, veľmi ma to prekvapilo, preto že som pri Maroku čakal niečo iné.

Pre túto hudbu sú charakteristické vokály, ako aj basová lutna Gimbri (alebo Sintir), Krakeb (akési kastanety) a tlieskanie. Aj keď nemusíte rozumieť tomuto jazyku, hudobný jazyk vám povie v tomto prípade dosť, než by ste mohli očakávať. Ponorte sa preto do tohto hudobného tranzu.