Slovenská World music

Možno niektorí z vás počuli o Mirovi “Žiarislavovi” Švickom. Je známy svojou slovenskou world music s textami na typické slovenské a slovanské témy. Môže to byť jeho vlastná tvorba, alebo folklórna tvorba, tiež je známy svojou hrou na Fujaru a iné ľudové nástroje. Môžem prehlásiť, že je to jeden z ľudí, ktorý sa rozhodol tvoriť pravú slovenskú World music. Môžem to pokojne pomenovať aj etnickou hudbou, no myslím si, že tento pojem by jeho hudbu nevystihoval. Veď posúďte sami.

Muzikohranie, alebo World music a muzikoterapia v Ostrave

Určite ste počuli aj takéto názory, ako napríklad je jeden z nich. Hudba lieči, čo dokazujú aj rôzne mytológie. Rôzne šamanské praktiky, Orfeus a jeho spev, či Dávid so svojou Lýrou, to všetko sú len mýty. Najnovšie prevládol aj trend, že hudba sa používa pri psychickom liečení, či dokonca existujú rôzne akcie, kde len tak improvizujete. Na to, aby ste mohli hudobne improvizovať sú veľmi dobré etnické hudobné nástroje. Rôzne bubny, či dokonca aj štrkátka, chrastítka a iné hudobné nástroje, ako napríklad alikvotná flauta koncovka, drumbľa a je ich zrejme ešte viac doslova pomáhajú ľuďom prebudiť ich pravé ja.

Rôzne akcie, rôzne podujatia vznikli a možno aj vznikajú aj na Slovensku, či v Česku.. Príkladom je aj centrum Muzikohraní v Ostrave. Tam rôzni ľudia hrajú na bubny Djembe, či šamanské bubny, praktizujú alikvotný spev a určite, je toho ešte mnoho.

Tu nasleduje upútavka k tomuto muzikohraniu.

Etnické laboratórium piesní stojí v Poľsku

To je ale novinka! Vzniklo nové etnické laboratórium piesní. Dokonca v Poľsku, ale ako tam s etnickou hudbou pracujú?

Ale, nie. Ak na nej robia nejaké pokusy v laboratóriách, tak ste na omyle. Laboratorium piesni, to je poľská hudobná skupina, ktorá rôzne piesne a teda aj etnickú hudbu uchovávajú nie len z Poľska, ale aj Ruska, Bieloruska, Ukrajiny, či dokonca Balkánu. Ženský polyfonický spev a k tomu ešte aj živé nahrávanie na rôznych miestach, či v prírode je dokladom toho, ako sa môže tradovať etnická hudba.

Tu je ukážka autentickej etnickej hudby.

Hudba Austrálskych Aborigénov a Didgeridoo

Hudba austrálskych domorodcov, taktiež aj nazývaných Aborigénov je veľmi zaujímavá. Oficiálne je pre túto hudbu typický hudobný dychový nástroj Didgeridoo (didžeridu), ktorého hlboký zvuk plných alikvótov pozná každý poriadný alternatívny hudobník. Na Didgeridoo sa môžu vyludzovať aj iné zvuky, väčšinou hlasom a je pre hru na tento hudobný nástroj typický cirkulárny dych. To znamená, že vydychujete ústami a vdychujete nosom. Je to možné, len to treba nacvičiť.

Radšej si vypočujte hru na Didgeridoo a sami sa rozhodnete, či chcete praktizovať hru na tento hudobný nástroj, alebo nie.

Rovno do Perzie

Perzia, to je dnešný Irán. Dnes sa v tejto krajine už nepoužívajú jazyky starej Perzie, ale Novoperzština Farsi. V Auganistane je to jazyk Dari a v Tadžikistane Tadžičtina. Áno, takáto bola perzská ríša a majú okrem silnej literárnej tradície aj silnú hudobnú tradíciu. Okrem toho sa predpokladá, že rozprávky z tisíc a jednej noci boli väčšinou z Perzie. Medzi ne pribudli aj nejaké indické a potom aj arabské.

Takže, hurá na cestu do oblasti tisíc a jednej noci.

Etiópsky pop

Etiópia je krajina vo východnej Afrike, ktorá vôbec sa počas koloniálneho obdobia nedostala pod žiadne impérium. Je pravda, že počas II. svetovej vojny bola okupovaná Talianskom. Hovorí sa, že práve na území Etiópie bol objavený pračlovek. Dodnes sa Afrika chápe, ako miesto, odkiaľ migroval človek a prvé nálezy boli nachádzané práve na území Etiópie.

Tu je ukážka ich populárnej hudby, ktorá dodnes je ovplyvnená domácou tradičnou hudbou. Vidno, že Etiópčania si cenia svoju kultúru.