Slovenská World music

Možno niektorí z vás počuli o Mirovi “Žiarislavovi” Švickom. Je známy svojou slovenskou world music s textami na typické slovenské a slovanské témy. Môže to byť jeho vlastná tvorba, alebo folklórna tvorba, tiež je známy svojou hrou na Fujaru a iné ľudové nástroje. Môžem prehlásiť, že je to jeden z ľudí, ktorý sa rozhodol tvoriť […]

Read More Slovenská World music

Bengálski minstreli

Baulovia majú unikátnu mystickú hudbu. Je to skupina potulných hudobníkov (mistrelov) z Bengálska. Myslí sa tým Západné Bengálsko v Indii a Bangladéš. Veria v jednoduchý život a lásku. Táto viera je podobná, ako Budhizmus, no Baulovia patria čiastočne k Sufijskej moslimskej viere a kombinujú aj hinduistické prvky.

Read More Bengálski minstreli

Hudba Austrálskych Aborigénov a Didgeridoo

Hudba austrálskych domorodcov, taktiež aj nazývaných Aborigénov je veľmi zaujímavá. Oficiálne je pre túto hudbu typický hudobný dychový nástroj Didgeridoo (didžeridu), ktorého hlboký zvuk plných alikvótov pozná každý poriadný alternatívny hudobník. Na Didgeridoo sa môžu vyludzovať aj iné zvuky, väčšinou hlasom a je pre hru na tento hudobný nástroj typický cirkulárny dych. To znamená, že […]

Read More Hudba Austrálskych Aborigénov a Didgeridoo

Rovno do Perzie

Perzia, to je dnešný Irán. Dnes sa v tejto krajine už nepoužívajú jazyky starej Perzie, ale Novoperzština Farsi. V Auganistane je to jazyk Dari a v Tadžikistane Tadžičtina. Áno, takáto bola perzská ríša a majú okrem silnej literárnej tradície aj silnú hudobnú tradíciu. Okrem toho sa predpokladá, že rozprávky z tisíc a jednej noci boli […]

Read More Rovno do Perzie

Etiópsky pop

Etiópia je krajina vo východnej Afrike, ktorá vôbec sa počas koloniálneho obdobia nedostala pod žiadne impérium. Je pravda, že počas II. svetovej vojny bola okupovaná Talianskom. Hovorí sa, že práve na území Etiópie bol objavený pračlovek. Dodnes sa Afrika chápe, ako miesto, odkiaľ migroval človek a prvé nálezy boli nachádzané práve na území Etiópie. Tu […]

Read More Etiópsky pop