Africké bubnovanie

Mnohí z vás si určite predstavujú africkú hudbu, ako niečo, kde sa bubnuje a rôzne kmeňové piesne. Ak je to tak, je to čiastočne pravda. Dokonca aj vy určite ste si všimli isté bubny v rôznych obchodoch so suvenírami, veľké, či malé. Mnohé z týchto bubnov sú totiž Djembe (Džembe) z Afriky. Aj u nás sa nájdu ľudia, ktorí vyučujú hru na tento hudobný nástroj. Existujú aj iné africké bubny.

Africká hudba hraná na bubnoch je polirytmická a zároveň je rovno do tanca, či tranzu. Tu treba spomenúť aj istú vetu, že na začiatku bol rytmus. Priniesol si ho človek, keď migroval z Afriky do ostatných končín sveta.

Ako znie taká africká bubnová hudba? Tu je ukážka:

Prstové piano

Prstové piano, tiež známe ako Kalimba, Mbira a Sanza sa používa najmä v Zimbabve, ale môžeme ho nájsť aj v Juhoafrickej republike, či v iných krajinách. Tento nástroj je vyrobený z dreva, do ktorého je spravený rezonátor, na ktorý sú pripojené časti z kovu. Nástroj je ladený podľa príbuzných intervalov, nie podľa nášho systému. Možné je nájsť aj také varianty, ktoré sú vyrobené v pentatonike. Tu je ukážka zvuku nástroja:

Arménsky Duduk

Niektorí možno Duduk poznajú. Hlavne tí, čo počúvajú arménsku hudbu. Ak nie, tak si ho tu môžete vypočuť.

Duduk patrí ku dvojjazýčkovým dychovým nástrojom. Ako už som spomínal, hrá sa naňho v Arménskej hudbe, no podobné nástroje existujú aj v okolitých krajinách. Na Duduk taktiež hrá aj Djivan Gasparian, vďaka ktorému sa Duduk preslávil. Tu je ukážka práve jeho hry na tento hudobný nástroj, ktorý podľa mňa veľmi pôsobí na dušu a srdce.

Mongolský a tuvínsky hrdelný spev

V Mongolsku, na Tuve a susedných regiónoch praktizujú niečo, čomu sa hovorí hrdelný (alikvotný spev). Inuiti v Kanade tiež praktizujú hrdelný spev. Pozor, to už nie je alikvotný spev, ktorý praktizujú Mongoli a Tuvínci, prípadne aj iné národy z tej oblasti. Tento hrdelný spev sa taktiež nazýva alikvotným spevom, pri ktorom spevák dokáže zaspievať dva, či tri tóny naraz. Spieva vlastne alikvotné tóny, ktoré sú násobky základnej frekvencii. Napríklad: Ak je frekvencia 100, alikvotné tóny tejto frekvencie sú 200, 300, 400 ATĎ

Západný alikvotný spev sa odlišuje od tuvínskeho hrdelného spevu v tom, že nedáva dôraz na silu hrdla, čiže západný alikvotný spev nevyužíva silu hrdla, zatiaľ čo mongolský (tuvínsky) alikvotný spev používa silné hrdlo. Možno preto sa tento spev nazýva hrdelný spev.

V Tuve sa tento alikvotný spev delí na tri základné typy:

  • Khöömei – Hrdelný spev, ktorý používa už spomínanú silu hrdla
  • Sygyt (pískanie) – Používa vysoké alikvóty (harmónie)
  • Kargyraa (rev) – Využíva subharmónie, čiže okrem násobkov aj delenie.

Existujú aj ďalšie štýli alikvotného spevu, čo sú zvyčajne kombinácie vyššie spomínaných štýlov. V Mongolsku je delenie alikvotného spevu iné, ale zvukovo je podobný so štýlmi hrdelného spevu v Tuve rovnako, ako v iných okolitých oblastiach.

Tu je ukážka mongolského hrdelného spevu nazývaného aj ako Khöömii (či Khoomeii):

Ten, kto je prihlásený na Spotify, môže si vypočuť môj playlist, na ktorom sa nachádzajú najmä ukážky s hrdelným spevom.